Näskorrektion

Behandlingsinformation

En korrektion av näsan har som syfte att ändra näsans form. Vanligtvis företas operationen på grund av att personen önskar sig ett bättre utseende, men operationen kan också ha som syfte att förbättra andningsproblem.

Allmänt om behandlingen

Vid näskorrektion operationer som är den vanligaste kosmetiska operationen i dagsläget har man som syfte att korrigera näsans utseende.

En näskorrektion kan reducera eller förstora näsan, ändra utseendet på nässpetsen och näsryggen, försnävra näsborrarnas öppning, samt ändra vinkeln mellan patientens näsa och överläpp.

Operationen kan kanske också korrigera defekter som uppstår vid födseln, rätta till en skada, eller hjälpa på problem med andningen.

En god kommunikation mellan patienten och läkaren är essentiell. Vid den inledande konsultationen frågar kirurgen in till hur patienten har tänkt sig att resultatet skall se ut, och gör också en utvärdering på strukturerna på näsan och ansiktet för att uppnå bösta möjliga resultat.

Vem passar behandlingen?

Sunda och raska män och kvinnor över 18 år som inte är nöjda med sitt utseende eller som har andningsproblem, kan avhjälpas med ett kirurgiskt ingrepp.

Man kan göra ett enkelt ingrepp, men många väjer att kombinera den med annan form av ansiktskirurgi som t.ex. ansiktslyft, pannlyft eller ögonlockskirurgi.

Tillvägagångssätt

Näsans anatomi
Näsans anatomi framifrån och från sidan

Under behandlingen skiljer kirurgen huden på näsan från det bärande skelettet och brosken, härefter omformar han näsan efter patientens önskan.

Metoder till detta beror på patientens problem och kirurgens önskan av teknik. Till slut omdraperar man ( klärom) huden på näsan så att den passar näsans nya form och storlek. Man lägger oftast snitten på insidan av näsborrarna så man inte skall kunna se dem. Vid komplicerade operationer föredrar kirurgerna många gånger att göra en "öppen" operation, vilket betyder att man lägger snittet längst den vertikala strimla av väv som skiljer patientens näsborrar,

En puckel på näsan avlägsnas med hjälp av en mejsel, eller en fil. För att omforma nässpetsen trimmar man brosken och man trimmar även näsans skiljevägg för att förbättra vinkeln mellan näsan och överläppen.

Vid en operation där man bygger upp en näsa( näsförstoring) krävs det konstgjort material eller brosk och ben. Detta kan man ta från olika ställen och det avtalas innan med patienten hur man skall göra. Oftast tar man brosk från örat.

Proceduren tar vanligtvis mellan 1-2 timmar, men varigheten beror självklart på operationens art och omfång.


Bedövning

Operationen kan föregå under kortare inläggning där man antigen är lokalt bedövad, eller under full bedövning. Självklart beroende av ingreppets omfång och art.

Biverkningar

Tillfällig svullnad och blåmärken kring ögon och näsa. Ömhet. Huvudvärk och ont i näsan. Blödning från näsan de första dagarna. Man kan känna sig förstoppad i näsan de föst veckorna. Läkaren rekommenderar kanske att patienten inte skall snyta näsan de första veckorna, eller till och med under en längre period.

Risk för komplikationer

Små blodkärl som kan resultera i permanenta pyttesmå röda prickar på näsan. En amerikansk undersökning visar att det vid 10 % av gångerna efter operation inte ses någon förbättring. Detta leder till att det blir nödvändigt med för en liten extra operation för att uppnå det bästa resultatet. Detta är en oförutsägbar situation som även uppstår för de allra bästa kirurgerna.

Det finns risk för biverkningar av bedövningen, infektion, blödningar, dålig sårläkning och dåligt kosmetiskt resultat samt för blodansamlingar.

Ingen form av kirurgi är helt riskfri men mycket allvarliga komplikationer inträffar dock väldigt sällan.

Läkning och förbättring

Man kan återuppta arbetet efter 1 till 2 veckor. Fysiskt hårda aktiviteter kan normalt återupptas efter 2- 3 veckor. Näsan bör inte utsättas för kraftig sol i upp till 8 veckor. Det slutliga resultatet kan först ses tidigast efter 1 år.

Bahandlingens längd

Resultatet efter en näsoperation är permanent, bortsätt från de naturliga förändringar som kommer med åldern.